تبلیغات
فقط بلوم و فلورا - ///111
می دونی چرا وقتی گریه می کنی آروم می شی؟!چون اشکهای سردت
 
قبل از اینکه از مجرای چشم سرازیر بشه یه سری به قلبت می زنه .
 
بعد قلبت که خیلی داغه حرارتشو می ده   به اشکات واشکات گرم م یشن.
 
اونوقت اشکات هم سرما شو نو می دن به قلبت.
 
ا ینجوریه که اشکات گرم میشن و قلبت سرد و آروم قلب بعضیا از سنگه بعضیا از بلور ولی مال ما از جنس بارونه  بارونی که تو یه ظرفه وقتی ظرف بیفته میشکنه و آبا میریزه اون آب رو نمیشه جمع کرد با کشیدن یه جارو رو آبا اون آب ها گِل میشن ولی از اون گل یه گـِل یه گل در میاد که آدما خیلی راحت لدگدش میکنن وقتی کتازه دلم خوب شده دوباره میشکوننش میدونید چیه؟
تا حالا گفشاتونو نگاه کردین دو عاشق دو همراه که بدون هم جای نمیرن با هم زیر بارون خیس میشن با هم گلی میشن و بدون هم مهمونی نمیرن کاش آدما هم کمی از کفشاشون یاد بگیرن


هی دلم خیلی گرفته
  • چهار شنبه 11 اردیبهشت 1392 21:09:27
  • - می پسندم
  • - دیدگاه
  • - اشتراکراهی نـدارد جـــز... .. ســــــــقوط.... .. بـرگ پـاییزی.... ... .. وقـتی
 می دانـد درختـــــــــــ ... .. عشق بـرگ تـــــازه ای را در دل دارد


 was just meant to be this

you are coming back to me
cause this is pure love

cause this is pure love

 (این می تونه تقدیر ما باشه
میبایست برمیگشتی پیشم 
برای اینکه این عشق واقعیه
برای اینکه این عشق واقعیه)
.......
میخوام که وقتی خوابی 
کنار تو بشینم 
اگر یه وقت خوابم برد 
باز خواب تو رو ببینم 
عطر نفس های تو 
به تنم بپیچه 
کاش بدونی
که زندگی بی تو هیچه 

.........
This was just meant to be
you are coming back to me

cause, this is pure love
cause, this is pure love
(این می تونه فقط یک وسیله باشه
میبایست برمیگشتی پیشم 
برای اینکه این عشق واقعیه
برای اینکه این عشق واقعیه)
.......

I know you are more afraid
then I’ll say I will wait
cause, this is pure love
cause, this is pure love

(میدونم که خیلی ترسیدی
پس من صبر خواهم کرد 
برای اینکه این عشق واقعیه 
برای اینکه این عشق واقعیه )
........
میخوام تن قشنگتو
تو بقلم بگیرم 
بگم اگه نباشی 
کارم تمومه
بدونه تو میمیرم 
میخوام لباتو رو لبام 
بزاری تا همیشه 
بگم که زندگی دیگه
بدون تو نمیشه

......
This was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love

(این می تونه فقط یک وسیله باشم
میبایست برمیگشتی پیشم 
برای اینکه این عشق واقعیه
برای اینکه این عشق واقعیه)
......

 I know you are more afraid
then I’ll say I will wait

cause, this is pure love
cause, this is pure love

(میدونم که خیلی ترسیدی
پس من صبر خواهم کرد 
برای اینکه این عشق واقعیه 
برای اینکه این عشق واقعیه )
......
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ماه اینو کاملا درک میکنه
ba ra la la la la ba la la la
cause, this is pure love

برای اینکه این عشق واقعیه 
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all 
ماه اینو کاملا درک میکنه 
ba ra la la la la ba la la la.....

cause, this is pure love
تو نیستی و تا ابد 
بی تو دلم میگیره 
اما زمونه میگه که دیگه خیلی دیره 

.....
this was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ba ra la la la la ba la la la
cause this is pure love
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ba ra la la la la ba la la la
cause, this is pure love  

This Was Just Meant To Be                                 You Are Coming Back To Me

                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                      Cause, This Is Pure Love

Am                               C                                             Gm                    Dm
میخوام که وقتی خوابی ، کنار تو بــشینم،                اگه یه وقت خـوابم برد باز خواب تورو ببینم.


Dm         Am                    C                                             Gm                    Dm
عطر نفسهای تـــو به تنم بپیچه                                کاش بدونی که زنــدگی بـی تو هیچه


                                  Dm                                                                   Gm  

This Was Just Meant To Be                                 You Are Coming Back To Me


                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                      Cause, This Is Pure Love

                            Dm                                                                         Gm  

I Know You Are More Afraid                                       Then I’ll Say I Will Wait

                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                     Cause, This Is Pure Love

Am                               C                                             Gm                    Dm

میخوام تن قـــشنگتو تو بـغلم بـــــگیرم                    بگم اگه نباشی کارم تمومه و بدون تو میمیرم

Am                               C                                             Gm                    Dm

میخوام لباتو رو لبام بذاری تا همیشه!                       بگم که زندگی دیگه بدون تو نمیـــشه.... This Was Just Meant To Be        

                            Dm                                                                              Gm  

Ba Ra La La La La Ba La La La                                         The Moon Smells It All

                             C                                                                                Am
Ba Ra La La La La Ba La La La                                       Cause This Is Pure Love

 Dm             Am                   C                                                     A#            Dm
تو نیستی و تا ابد بی تو دلم میگیره                         اما زمونه میگه که دیگه خــیلی دیره