تبلیغات
فقط بلوم و فلورا - 999

"دوستت دارم به 24 زبان زنده ی دنیا:

انگلیسی                                   آی لاو یو                                                                  i love you

افغانی                                      صدقه تو شونوم                                           sadaghe to shonom

ایتالیایی                                    تی آمو                                                                         ti amo

اسپانیایی                                  ته كیه رو                                                                  te queiro

آلمانی                                      ایش لیبه دیش                                                      ich liebe dich

آلبانی                                       ته دوه                                                                        te doa

تركی                                       سنی سوویوروم                                                   seni seviyarom

پرتغالی                                     او ته آمو                                                                 eu te amo

پارسی                                     دوستت دارم                                                      doostet daram

چینی                                       وو  آی نی                                                                  wo ai ni

چكی                                       میلوجی ته                                                                 miluji te 

روسی                                      یا تبیا لیو بلیو                                                   ya tebia liublbliu 

ژاپنی                                        آشیتریو                                                                    ashitreu

سوئدی                                     یاگ السكاردالی                                                    yag elskardali

صربستانی                                 وو لیم ته                                                                    volim te

عربی                                        انا بحیبك                                                            ana behibbek

فرانسوی                                    ژ ت آیمه                                                                 je t 'aime

فیلیپینی                                    ماهال كیتا                                                               mahal kita

كره ای                                     سرنگ هیو                                                            sarang heyo

لهستانی                                  كوهام چو                                                             koham chew

مجارستانی                                سرتلك                                                                     szeretlek

ویتنامی                                     آن یه وام                                                                an ye vem

یونانی                                       سغه پو                                                                 sagha paw

یوگسلاوی                                  یا ته وولیم                                                            ya te volim