تبلیغات
فقط بلوم و فلورا - مریم لولو

http://school-winx.mihanblog.com/post/1

 خابگاه مریم لولو

http://rimatools.blogfa.com/


sch-op.mihanblog.com

 Mαя¥αM ˩ö˩ö

Volume 1Winx Club Season 5

من

http://img4up.com/up2/76947490109228742616.gif

عروسک وینک

http://winxtoys.jakks.com/girls.php?id=1

 

عکس وینکس

http://www.winxclub.com/en/winx-story/5

دوباره عروسک

http://winxtoys.jakks.com/videos.php

 

  سلام من در مورد هارمانیكس

 بلوم اوردم تو ادامه

 امیدوارم خوشتون بیاد

 

0tambt6ghmdpu63g4ilw.jpg

 اول دور بلوم از ماده هایی

 

 ابی رنگ میشه بعد بلوم میتونه از

 مادها لباس میسازه

52yo1htj6ck81u4cqwak.jpg

 بعد یه نور میاد كه به اون وینكس ها

 نور حقیقت میگن بعد از اون

  بلوم از وسط دامنش بال میسازه

 موهاش رو حالت میده

kl8h8lr6tkc1z3mmpz8.jpg

 بعد نور حقیقت كامل دورش میچرخه

 نظر فراموش نشه

http://fjkhjfhkfjvnjgjhngktjh.mihanblog.com/post/84