تبلیغات
فقط بلوم و فلورا - کد موس وینکس

کدموس بلوم

کد موس لایلا

 

کدوس میوسا 

کد موس فلورا

کدموس استلا 

کد موس تکنا

 

 

براتون معنی اسم و تبدیل وینکس هارو اوردم خب اول اسم:


بلوم: شکوفه، شکوفه‌کردن ، گل دادنی ، بکمال وزیبائی
رسیدن .

استلا: اختری ، ستاره وار ، شبیه ستاره
، درخشان ، پر ستاره

فلورا: کلیه گیاهان یک
سرزمین،گیاه‌نامه، الهه‌گل،گیا.

میوسا: الهه شعر وموسیقی

تکنا: از تکنولوژی میاید

آیشا یا لایلا : همان عایشه و لایلا همان
لیلا

راکسی : از روشنک یا رکسانا میاید

و حالا تبدیل:
وینکس: winx بدون x به معنای پیروزی است

مجیک وینکس: جادوی وینکس
چارمیکس: فریفتن ، شیفتن .:( n .)افسون، طلسم، فریبندگی، دلربائی، سحر،:( vt. & vi .)افسون کردن، مسحور
کردن،
انچانتیکس: افسون کردن ، سحر کردن ، جادو
کردن ، مسحور شدن ، فریفتن ، بدام عشق انداختن
بیلیویکس: باور کردن ، اعتقادکردن ، گمان داشتن ، ایمان آوردن ، اعتقادداشتن ،
معتقدبودن .
هارمانیکس: هارمونی ، تطبیق
، توا...    

 

تبدیل شدن به هارمونیکس سه بعدی

 

 

http://girls-kartoon-games.mihanblog.com/extrapage/mean

بلا

 

http://emb.videolog.tv/v/index.php?id_video=875416&related=&hd=&color1=&color2=&color3=&slideshow=&config_url